شرکت کرمان ولتاژ پیشرو در طراحی و تولید تابلو های برقی مورد نیاز صنعت تابلو سازی، بهبود مستمر اثر بخشی مدیریت کیفیت و رضایت مشتری را بعنوان مهمترین هدف سازمان برگزیده و بر همین اساس سیستم مدیریت کیفی ISO 9001/2008 بر پایه مشارکت کلیه پرسنل سازمان بعنوان الگو برگزیده شده.

رئوس کلی خط مشی کیفی

  • رضایت مشتری
  • سرمایه گزاری در واحد تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید
  • بهینه سازی تحقیقات و سرمایه گزاری در منابع انسانی
  • بهبود سیستم مدیریت و کیفیت

                                                                               

                                                                                   ریاست هیات مدیره