واحد اتوماسیون صنعتی KVC اجراء کلیه مراحل برنامه نویسی، ساخت و راه اندازی پروژه های (dcs-esd-pcs) را بر پایه تکنولوژی ۷Siemens.S برعهده داشته. از دیگر فعالیت های این واحد بروز رسانی سیستم های قدیم به نسخه های جدید نیز می باشد.