واحد تحقیق و توسعه (R&D) شركت کرمان ولتاژ در سال ۱۳۷۵ موفق به كسب پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنایع و معادن گریده است، هم اکنون نیز با بیش از دو دهه سابقه و بکارگیری ایده های نو، در جهت بهینه سازی تولیدات و بهبود کیفیت محصولات و خدمات به فعالیت های خود نیز ادامه می دهد.

از جمله فعالیت های دیگر این واحد عبارتند از:

  • ارتباط با واحدهای دانشگاهی در جهت تدوین استراتژی های راهبردی فناوری و توسعه تکنولوژی
  • بررسی و ارزیابی پیشنهادات و نیازها ی مشتریان وتعیین راه مطلوب جهت اجرای آن
  • انجام طرح هاي پژوهشي در حوزه اتوماسيون صنعتي