کلیه محصولات تولیدی این شرکت از زمان تحویل به مدت یکسال گارانتی بوده، علاوه بر آن تا ده سال پس از تحویل کالا امکان تامین قطعات نیز وجود دارد. در صورت تمایل کارفرما این شرکت آمادگی عملیات نصب و راه اندازی سیستم های ساخته شده را عهده دار خواهد بود.