کلیه قطعات ساخته شده جهت انجام فرآیند چربی گیری، شست و شو، فسفاته کاری، آب کشی و خشک کردن بصورت اتوماتیک، به واحد شست و شو منتقل گردیده تا پس از انجام عملیات پاشش رنگ، در کوره با توجه به رنگ استفاده شده در درجه حرارت و زمان مشخص پخته شود.