واحد فریم سازی نیز با استفاده از دستگاه های NC و CNC با رعایت استانداردهای فنی کلیه عملیات برشکاری، خمکاری و پانچ انجام می گردد. درجه حفاظت تابلوها با توجه به شرایط محیطی، محل نصب، تعیین و تا درجه حفاظت IP54 قابل ساخت می باشد.