ردیف شرح تعداد (دستگاه) سال ساخت نام کارفرما محل اجرای پروژه
۱ طراحی و ساخت مجموعه سیستم برق و کنترل کارخانه بازیافت زباله (کمپوست) ۱۰ ۱۳۷۵ ماشین سازی منگان خراسان
۲ ساخت تابلوهای اصلاح ضریب قدرت ۲ ۱۳۷۵ بنیاد بتن کرمان کرمان
۳ طراحی وساخت مجموعه کامل سیستم برق و کنترل کارخانه تولید نمک تصفیه شده ۱۸ ۱۳۷۶ نمک ریفان سیرجان سیرجان
۴ طراحی و ساخت مجموعه کامل سیستم برق و کنترل دو عدد دستگاه تخلیه غلات از کشتی ۴۰ ۱۳۷۶ ماشین سازی منگان بندرعباس
۵ ساخت تابلوهای اندازه گیری مشترکین دیماندی ۷۷ ۱۳۷۶ توزیع نیروی برق استان کرمان کرمان
۶ طراحی و ساخت مجموعه کامل سیستم برق وکنترل شش سیلوی گندم کشور ترکمنستان با استفاده از PLC های زیمنس شامل تابلوهای توزیع اصلی (MDP) ، تابلوهای مراکز کنترل موتوری (MCC) تابلوهای میز کنترل (CP) و تابلوهای روشنایی و ترمینال باکس ۴۰۰ ۱۳۷۶ جهاد توسعه سیلوها ترکمنستان
۷ ساخت تابلوی برق مزرعه مرغ ماهان ۱۲ ۱۳۷۷ مرغ ماهان کرمان
۸ طراحی و ساخت تابلوهای برق کارخانه ماشین سازی کرمان ۷۲ ۱۳۷۷ ماشین سازی کرمان کرمان
۹ ساخت تابلوهای برق شرکت خانه گرما ۲ ۱۳۷۷ خانه گرما کرمان
۱۰ ساخت تابلوی میزکنترل ۱ ۱۳۷۷ صنایع مس کرمان
۱۱ ساخت مجموعه ای از تابلوهای برق سدگلستان ۳ ۱۳۷۷ گروه صنعتی سدید گلستان
۱۲ طراحی سیستم برق، کنترل برج تخلیه غلات ازکشتی توسط کیسه ۱۳۷۸ شرکت رایکوتکنیک تهران
۱۳ طراحی و ساخت تابلوهای برق ۶ سیلوی گندم کشور ترکمنستان شامل تابلوهای اصلاح ضریب قدرت (CB) و تابلوهای توزیع ۴۰ ۱۳۷۸ جهاد توسعه سیلوها ترکمنستان
۱۴ طراحی و ساخت تابلوهای برق شامل تابلوهای توزیع اصلی (MDP) – باکسهای محلی (L.P) –تابلوهای کنترل (C.P)- تابلوهای کنترل (C.P)- تابلوهای مرکز کنترل موتور (MCC) ۵۴ ۱۳۷۹ معدن مس چهارگنبد کرمان کرمان
۱۵
۱۶ طراحی و ساخت تابلوهای اصلاح ضریب قدرت (C.B) ۲ ۱۳۷۹ بیمارستان کاشانی استان کرمان کرمان
۱۷ ساخت تابلوهای توزیع پست های برق ۹ ۱۳۷۹ وزارت راه و ترابری-راه آهن جمهوری اسلامی کرمان تهران
۱۸ طراحی ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم برق و کنترل سه واحد خشک کن خوراک دام بطور کامل شامل تابلوهای توزیع اصلی (MDP) تابلوهای مرکز کنترل موتور (MCC) و میز کنترل C.P (سیستم P.LC و مونیتورینگ ) ۱۸ ۱۳۷۹ ماشین سازی منگان اهواز
۱۹ ساخت تابلوهای جانکشن باکس و مارشالینگ ۱۰۳ ۱۳۸۰ برق منطقه ای کرمان کرمان
۲۰ ساخت تابلوهایMCC ۲ ۱۳۸۰ عمران علوی ماهان کرمان
۲۱ ساخت تابلوهای برق (MDP) ۴ ۱۳۸۰ صنایع کرمان زمین کرمان
۲۲ طراحی و ساخت تابلوی جانکشن باکس نیروگاه سیکل ترکیبی فارس ۷۵ ۱۳۸۰ مسبا تهران
۲۳ ساخت تابلوی توزیع ۱ ۱۳۸۰ بیمارستان آیت… کاشانی کرمان
۲۴ ساخت تابلوهای توزیع ۲۰۰و۶۳۰ آمپر ۲۰۰ ۱۳۸۰ توزیع نیروی برق استان کرمان کرمان
۲۵ ساخت تابلوهای فشار متوسط ۲۰KV (دیژنگتوری SF6) ۲۵ ۱۳۸۰ توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان کرمان
۲۶ طراحی مجموعه کامل تاسیسات برق ایستگاه پمپاژ ماهان مهندسی آب وفاضلاب کرمان کرمان
۲۷ طراحی مجموعه کامل تاسیسات برق ایستگاه پمپاژ حسین آباد مهندسی آب وفاضلاب کرمان کرمان
۲۸ طراحی جهت عیب یابی مجموعه کامل سیستم برق ایستگاه پمپاژ S1 وS2 وS3 شهرستان بافت مهندسی آب وفاضلاب کرمان کرمان
۲۹ طراحی و ساخت تابلوهای توزیع اصلی (MDP) ، مراکز کنترل موتور(MCC) (زمینه فعالیت انواع بستنی ) ۱۵ ۱۳۸۰ کارخانه بستنی بیست کرمان
۳۰ ساخت تابلوهای ایستگاه پمپاژ ماهان شامل تابلوهای توزیع اصلی MDP،مراکز کنترل موتوری MCC و اصلاح ضریب قدرت ۷ ۱۳۸۱ مهندسی آب وفاضلاب کرمان کرمان
۳۱ ساخت تابلوهای فشارمتوسط متوسط تبادل انرژی ۱۰ ۱۳۸۱ توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ارومیه
۳۲ ساخت تابلوهای راه انداز موتور MCC ۲۴ ۱۳۸۱ آب وفاضلاب استان سیستان و بلوچستان زاهدان
۳۳ ساخت تابلوهای فشار متوسط ۱۰ ۱۳۸۱ کارخانه سیمان کرمان کرمان
۳۴ ساخت تابلوی اندازه گیری و توزیع ۳۰ ۱۳۸۱ شرکت توزیع نیروی برق اصفهان اصفهان
۳۵ ساخت تابلوهای راه انداز موتور MCC ۲۱ ۱۳۸۱ شرکت آب وفاضلاب استان کرمان کرمان
۳۶ ساخت تابلوهای توزیع و فشارمتوسط ۱۸ ۱۳۸۱ شرکت سدید ماهان استان کرمان کرمان
۳۷ ساخت مجموعه تابلوهای توزیع واحد ریخته گری الومینیوم ایران خودرو ۱ و۲ ۶۰ ۱۳۸۱ واحد ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو ابهر
۳۸ نصب و راه اندازی سیستم الکتریکال ۴ جرثقیل ۵۰۰ تنی کشتی سازی صدرا ۱۰ ۱۳۸۱ شرکت ماشین سازی منگان تهران
۳۹ ساخت تابلوی توزیع وMCC ۳۰ ۱۳۸۱ سیلوی بیجار کردستان
۴۰ ساخت تابلوهای توزیع و راه انداز موتور MCC ۳۰ ۱۳۸۲ واحد ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو ابهر
۴۱ ساخت تابلوهای توزیع و اندازه گیری ۷۰۰ ۱۳۸۲ شرکت توزیع برق سمنان سمنان
۴۲ ساخت تابلوی بانک خازن ۱۲۰۰ کیلووار ۱۸ ۱۳۸۲ شرکت سیمان کرمان کرمان
۴۳ ساخت مجموعه تابلوهای توزیع واحد ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو یک ودو ۶۰ ۱۳۸۱ واحد ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو ابهر
۴۴ نصب و راه اندازی سیستم الکتریکال ۴ جرثقیل ۵۰۰ تنی کشتی سازی صدرا ۱۰ ۱۳۸۱ شرکت ماشین سازی منگان تهران
۴۵ ساخت تابلوهای توزیع و راه انداز موتور MCC ۳۰ ۱۳۸۲ واحد ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو ابهر
۴۶ تابلو فشار ضعیف و متوسط ۵۳ ۱۳۸۲ شرکت پلورسبز کرمان
۴۷ تابلوهای MCC ۲ ۱۳۸۳ شرکت نمک کمند سیرجان سیرجان
۴۸ ساخت تابلو نوارنقاله ۱ ۱۳۸۳ کنسرسیوم شرکتهای صنایع بتن و سرمایه گذاری مس سرچشمه سیرجان
۴۹ تابلو توزیع – ۴۰A-DC تابلو فشار ضعیف باطری شارژر – تابلو توزیع ۱۰۰A و ۶۳۰A – تابلوفشارضعیف –تابلو بانک خازن و MCC ۲۰ ۱۳۸۳ شرکت بوتیاصنعت کرمان
۵۰ تابلو توزیع ۱۲ ۱۳۸۳ سازمان انتقال خون ایران –پایگاه کرمان کرمان
۵۱ تابلو MCC ۱ ۱۳۸۳ شرکت سیمان کرمان کرمان
۵۲ تابلو MCC ۱۰۰ ۱۳۸۳ شرکت آب وفاضلاب غرب استان تهران تهران
۵۶ انواع تابلوی ایستاده و روشنایی ۳۵ ۸۳-۸۲ طرح توسعه سنگ آهن چغارت یزد
۵۷ تابلوی ۲۰KV ۸ ۱۳۸۳ نیروی محرکه قزوین
۵۸ انواع تابلوی روشنایی ۱۳۳ ۸۳-۸۲ قطار شهری مشهد مشهد
۵۹ تابلوی برق ایستگاه پمپاژ ۱ ۱۳۸۳ شرکت آب منطقه ای کرمان شهربابک
۶۰ تابلو ۲۰KV اندازه گیری –فشارضعیف – بانک خازنی ۷ ۱۳۸۳ شرکت روداب پلاست کرمان
۶۱ تابلو توزیع  و MCC ۲ ۱۳۸۳ شرکت فروآلیاژ کرمان کرمان
۶۲ تابلو بانک خازن فشار ضعیف و امرجنسی ۲۰ ۱۳۸۳ شرکت قوای محرکه کرمان خودرو بم
۶۳ انواع تابلو توزیع ۵۴ ۸۴-۸۳ شرکت توزیع برق هرمزگان بندرعباس
۶۴ تابلو توزیع و MCC بیمارستان توان یابان ۸ ۱۳۸۳ کنسرسیوم شرکتهای صنایع بتن و سرمایه گذاری مس سرچشمه کرمان
۶۵ تابلو فشار ضعیف –تابلو فشار متوسط –تابلو نرمال و امرجنسی ۱۸ در حال ساخت قوای محرکه بم
۶۶ انواع پست کمپکت ۱۳۸۷ شرکت توزیع نیروی شمال استان کرمان کرمان
۶۷ تابلو فرمان ۱۳۸۷ شرکت مهندسی آب وفاضلاب کرمان کرمان
۶۸ تابلو ولتاژ ثانویه ۱۰۰۰ ۱۳۸۸ شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان وبلوچستان زاهدان
۶۹ تابلوهای برق کنتورهای هوشمند آب وبرق ۱۰۰ ۱۳۸۸ شرکت آب منطقه ای سمنان سمنان
۷۰ تابلوMCC,PLC ۱ ۱۳۸۸ شرکت صنایع بم و خرما بم
۷۱ تابلوهای برق کنتورهای هوشمند آب و برق ۷۰۰ ۱۳۸۸ شرکت آب منطقه ای کرمان کرمان
۷۲ تابلوهای توزیع ۱۶۰ ۱۳۸۸ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ارومیه
۷۳ تابلو برق مربوط به کنتورهای هوشمند ۵۵۴ ۱۳۸۹ شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان شهرستانهای ازنا و کوهدشت
۷۴ فروش و تحویل ، اموزش و راه اندازی تابلو برق فشارضعیف کشوئیSIVACON و فشارمتوسط کشوئی ۳۷ ۱۳۸۹ مدیران خودرو بم
۷۵ تابلو برق فشار ضعیف کشوئیSIVACON  و فشار متوسط کشوئی ۴ ۱۳۹۰ مدیران خودرو بم
۷۶ تابلوی فیکس ۴۰۰آمپر پمپ خانه MCC ۱۳۹۰ مجتمع صنایع ذوب آهن و نورد کرمان
۷۷ طراحی و ساخت مجموعه تابلوهای فشارضعیف پست ۴۸ ۱۰ ۱۳۹۳ کارخانه صنایع لاستیک بارز کرمان
۷۸ طراحی و ساخت مجموعه تابلوهای فشارمتوسط پست ۴۸ ۸ ۱۳۹۳ کارخانه صنایع لاستیک بارز کرمان
۷۹ طراحی و ساخت مجموعه تابلوهای فشار ضعیف میدان تست ۴ ۱۳۹۳ کارخانه صنایع لاستیک بارز کرمان
۸۰ طراحی و ساخت مجموعه تابلوهای فشارضعیف دیگ های بخار ۴ ۱۳۹۴ کارخانه صنایع لاستیک بارز کرمان
۸۱ طراحی و ساخت مجموعه تابلوهای فشار ضعیف mcc ۵ ۱۳۹۴ کارخانه نورد کرمان کرمان
۸۲ طراحی و ساخت مجموعه تابلوهای فشارضعیفف و فشار متوسط بیمارستان امام حسین ۸۰ ۱۳۹۲ دانشکده علوم پزشکی رفسنجان رفسنجان
۸۳ طراحی و ساخت مجموعه تابلوهای کنترل واگن ۸ ۱۳۹۲ شرکت جوپار کرمان
۸۴ طراحی و ساخت مجموعه تابلوهای کنترل واگن ۴۵ ۱۳۹۴ شرکت جوپار تهران