شركت مهندسي كرمان ولتاژ در سال ۱۳۶۹ با هدف طراحی و تولید تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط تاسیس گردیده هم اکنون نیز با بیش از دو دهه سابقه و اهتمام بر دو اصل ارتقاء کیفیت و کسب رضایت مشتری، فعالیت های خود را در گستره وسیعتر تولید انواع تابلوهای فشارضعیف (فیکس و کشوئی)، تابلوهای فشار متوسط (فیکس و کشوئی) تا سطح  ۳۳KV و انواع تابلوهای کنترل نیز ادامه میدهد.

کرمان ولتاژ با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا موفق به اخذ لیسانس تولید تابلوهای MCC کشوئی و فشار متوسط کشوئی تا سطح ولتاژ ۲۴KV از کمپانی LS شده و همچنین با ایجاد سیستم های مدیریتی، همچون اخذ گواهینامه ISO 2008-9001 و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت کامل از وزارت نیرو و با ایجاد آزمایشگاههای فشار قوی و فشار ضعیف و تیم قوی QC شده تا اطمینان مشتریان خود را جلب نماید.